Komerčné nehnutelnosti
Bývanie
Kontakt
Kariéra
Získaj odmenu za TIP 150,- EUR

Referencie

Otázky vznesené našimi klientmi sú rozmanité ako príroda. Hľadanie odpovedí je naším poslaním, ktoré nás sprevádza každý deň, takže sa klienti na nás môžu obrátiť s dôverou. Ich spokojnosť je našou najlepšou vizitkou. 


PRIEMYSELNÝ PARK KOMÁRNO

Náš veľký developerský projekt zameraný na zhodnotenie starého priemyselného areálu bývalého š.p. Hydrostav je takmer hotový. Zmenili sme územný plán, vybudovali  kompletne novú infraštruktúru, z ktorej 1. etapa je už skolaudovaná. Kolaudácia 2. etapy práve prebieha. Návštevníci obchodného centra KORZO ako aj noví vlastníci priemyselných pozemkov, majú k dispozícii novú širokú prístupovú cestu, chodník, trafostanicu, plynovod, verejný vodovod a kanalizáciu. Pozdĺž cesty je uložený optický kábel. Z Predaj pozemkov je ukončený. Všetky pozemky sú predané alebo sú podpísané zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách. 

KORZO KOMÁRNO

Po zmene územného plánu bolo možné zhodnotiť časť starého priemyselného areálu na výstavbu moderného obchodného centra KORZO v ktorom nájdete obchodné prevádzky  JYSK, GATE, CCC, DM, TEDY a ORION. V priebehu roka by mala otvoriť svoju novú pobočku Slovenská sporiteľňa. 

Tatranská mliekareň a.s.

Začíname spoluprácu týkajúcu sa predaja a prenájmu priemyselného areálu v Nových Zámkoch.

PRIEMYSELNÝ PARK Nová Stráž

So spoločnosťou vlastnenou Rakúskym partnerom začíname s predajom pozemkov určených na priemyselnú zástavbu. Pozemok je atraktívny vzhľadom na blízkosť k novému mostu do Maďarska s pripojením na diaľnicu M1. Predaj pozemkov je možný od výmery približne 5000 m2.

Súbor pozemkov na Novozámockej ceste

Po zmene územného plánu sme rozsiahle územie rozdelil na dva hlavné funkčné celky. Pozdĺž Novozámockej cesty je územie o výmere 5,6 ha určené na "občianskú vybavenosť". Momentálne sme v rokovaní o predaji približne polovice tejto výmery. V zadnej časti územia je možná prevažne priemyselná výstavba ľahkého a ťažkého priemyslu. Na územie pripravujeme urbanistickú štúdiu.

COM-KLIMA s.r.o., skladová budova v priemyselnom parku Technické sklo Bratislava - Dúbravka

Pred vyše 10 rokmi sme realizovali predaj nehnuteľností v areáli Technického skla a.s. v Bratislave, m.č. Dúbravka, v rámci toho aj spoločnosti COM-KLIMA s.r.o.. Skladovú budovu si prenajala spoločnosť Cromwell a.s. - moderná pošta.

PRIEMYSELNÝ PARK KOMÁRNO

Začíname s výstavbou kompletnej infraštruktúry a pokračujeme v predaji pozemkov v priemyselnej časti územia. V susedstve OC KORZO vyrastie veľkosklad značkového šatstva spoločnosti MARC PLUS s.r.o., umývarka áut spoločnosti COOL WASH s.r.o., CARDIO & FITNESS STUDIO - skladová a výrobná hala pre zariadenia fitness štúdii. Výrobnú halu tu plánuje postaviť aj spoločnosť INTER-OKNO s.r.o. a ďalšie.

LS real s.r.o., Levice

Pre klienta - významného investora v meste Komárno, sme dopredali pozemok o výmere 10 000 m2 v priemyselnej časti mestskej časti Hadovce. Pozemok kúpila spoločnosť SABARIA s.r.o., ktorá tu plánuje postaviť výrobnú a skladovú halu.

Rok 2018

Central Office s.r.o. (prevádzka stavebnín Tonex v Nitre)

Budova predajne stavebnín a bytových doplnkov v Nitre, Dolných Krškanoch, spolu s priľahlými pozemkami s celkovou výmerou 11 700 m2 sa predala pomerne rýchlo. V našej ponuke bola približne jeden rok. Budova pozostáva z dvojpodlažnej predajne s úžitkovou plochou 1 292 m2 a skladovej časti s plochou 850 m2. Súčasťou prevádzky boli aj vonkajšie spevnené plochy a priľahlé nezastavané pozemky.

Korzo Komárno s.r.o. obchodný dom

Život je zmena a preto sme aj my prispôsobili funkciu pre časť Priemyselného Parku Komárno tak, aby bola v súlade s prirodzeným vývojom v jeho bezprostrednom okolí. Vedľa OD LIDL vyrastie nový obchodný dom KORZO so štyrmi až piatimi obchodnými prevádzakami spolu s doplnkovými službami. To všetko na pozemku 12 700 m2, ktoré je v novom územnom pláne určený na funkciu "Plochy pre občianskú vybavenosť celomestkého a nadmestského charakteru".

Roky 2016/2017

CUKOP a.s., Vlčkovce okres Trnava

Vlčkovce s počtom obyvateľov 1 327 je neveľká obec v okrese Trnava. Od okresného mesta je vzdialená len 11 km po rýchlostnej ceste R1, ktorá križuje diaľnicu D1 približne 4 km od obce. Práve táto strategická poloha ju robí mimoriadne atraktívnou. Tu sa nachádza starý málo využitý cukrovar. Dnes sú už všetky voľné pozemky a stavby predané resp. rezervované. Výrobná hala je z veľkej časti prenajatá. Svoje prevádzky tu začínajú budovať firmy ako SKARTEK s.r.o. - priemyselné riešenia a výroba prototypov, TECHNOMAT SK s.r.o. - zváracia technika alebo PROGAST s.r.o. - výrobca potravinárskych prísad a korenín, ktorý si prikúpil pozemok k už existujúcej prevádzke. Svoje prevádzky tu plánujú vybudovať aj spoločnosti Optimagas Slovakia s.r.o.. Svoju činnosť tu ale začínajú aj menšie firmy ako Palivá pod lávkou alebo Peter Kovačič - stavebné práce.

Projekt nového priemyselného parku a obchodnej zóny na Novozámockej ceste v Komárne

Od Komárna na Novozámockej ceste po ľavej ruke je pole s výmerou 20 ha v rodinnom vlastníctve. Už podľa doterajšieho územného plánu je funkčné využitie tohto územia iné než pestovanie poľnohospodárskych plodín. S tímom našich odborníkov sme vytvorili návrh na zapracovanie do nového územného plánu mesta, podľa ktorého je budúce funkčné využitie daného územia nasledovné. Plochy priemyselnej výroby by mali tvoriť plochu 80 340 m2, plochy ľahkého priemyslu 80 500 m2 a plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestkského významu 58 300 m2. V tejto podobe budú pozemky k dispozícii pre developerov, ktorí pozemky ďalej zhodnotia až do finálnej podoby pre konečných užívateľov.

PRIEMYSELNÝ PARK KOMÁRNO (areál bývalého Hydrostavu)

Areál bývalého stavebného giganta v Komárne postupne ožíva. Prešiel konkurzom a súčasný majitelia prejavili ochotu investovať do výstavby úplne novej infraštruktúry, na ktorú je už stavebným úradom vydané územné rozhodnutie. Už pred časom v časti bývalej tesárskej prevádzky kúpili pozemky spoločnosti ako COMKLIMA s.r.o. - klimatizácie a vzduchotechnika, AGIM s.r.o. - stavebná spoločnosť a OLYMPŚ DOOR s.r.o. - garážové brány. V časti bývalej betonárky stojí prevádzka spoločnosti PYROKOM s.r.o. - hasiace prístroje a pozemok RA TRANSORT - logistika a pracovné stroje. Práve v tejto časti sú ešte voľné pozemky vhodné na priemyselnú zástavbu a polyfunkciu. Ešte pred začiatkom našej spolupráce majitelia predali časť areálu spoločnosti, ktorá ich nedávno predala obchodným domom LIDL a MERKURY MARKET. Pre dané územie sme pripravili s tímom našich odborníkov urbanistickú štúdiu pre zostávajúcu časť areálu, vypracovali podklady na územné konanie, ktoré už aj nadobudlo právoplatnosť. Vypracovali sme tiež návrh zmien do nového územného plánu, ktorý reflektuje na vývoj v danej lokalite.

Staršie projekty:

Slovak Restaurants s.r.o. a Slovak Games s.r.o., exkluzívne herne Go4Games (Nie sme fanúšikovia hazardu ale obchod v Komárne s plochou vyše 266 m2 bez parkoviska sa prenajímal naozaj ťažko. V rámci toho sme našli klienta, ktorý je v danom odvetví považovaný za jednotku na trhu)
PENOVÝ RAJ sieť samoobslužných autoumyvárok spoločnosti M&S GLOBWASH,a.s.
Areál VD STAVBA KOMÁRNO predaj výrobno-skladovej budovy s úžitkovou plochou 500 m2 pre www.motoolej.eu
Priemyselný areál JOKEY Komárno prenájom skladovej budovy
Priemyselný areál bývalej tapetárne MARTAP a.s., Martin predaj skladovej a administratívnej budovy
Priemyselný park TRENS /FORESPO TN a.s./ Trenčín - predaj a prenájom administratívnej budovy, pokračujúci predaj priemyselného pozemku 22.000 m2, polyfunkčnej budovy
Priemyselný park TECHNICKÉ SKLO v Bratislave časti Dúbravka - predaj pozemkov, administratívnych, výrobnych a skladových nehnuteľností. Medzi našich klientov patria spoločnosti: CCS - logistika, Mikro SK - Leica, COM-KLÍMA - klimatizácia a vzduchotechnika, OFFICE PRO - veľkoobchod s kancelárskym nábytkom, TRIV - sťahovacia spoločnosť, HESSIA - trafostanice a iné, pokračujúci predaj budov a pozemkov
ZLATOKOV predaj budovy v centre mesta Banská Bystrica na Dolnej ulici
NAY ELEKTRODOM predaj pozemku spoločnosti NAY a.s.
HEINEKEN predaj penzionu v areáli Termálneho kúpaliska v Patinciach
NEXT XXI prenájom novostavby administratívnej budovy v Komárne
KOMÁRNO SHOPPING CENTER prenájom obchodných a kancelárskych priestorov v novozrekonštruovanom obchodnom dome v Komárne
Areál REMESLOSLUŽBY v centre mesta Nové Zámky - predaj
Rezidencia bývalej nemeckej veľvyslankyne v Bratislave - predaj
Prvá stavebná sporiteľňa predaj rodinného domu bývalého člena predstavenstva
Slovenská konsolidačná banka analýza predajnosti súboru 300 nehnuteľností
Priemyselný park v Kolárove predaj pozemkov, prenájom výrobnej haly
HRIVIS GROUP predaj pozemku SEKO CENTER v Komárne
GREEN PARK RESIDENCE vlastný developerský projekt výstavby 24 moderných bytov v nadštandardnom prevedení za štandardné ceny.
Chcete kúpiť nehnuteľnosť
Hypokalkulačka
Ponúknite nám svoju nehnuteľnosť