Poistenie osôb v Allianz SP

V poistení osôb ponúkame našim klientom okrem výhodného zhodnotenia finančných prostriedkov aj nezanedbateľnú ochranu ich života a zdravia počas celej doby trvania poistenia.

 
Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Toto poistenie vám poslúži ako poistenie hypotekárneho alebo stavebného úveru, poistenie leasingu akcií a ďalších aktivít. Poisťovňa preto v tomto type poistenia garantuje výplatu dohodnutej poistnej sumy po smrti poisteného.
 
Kapitálové životné poistenie ponúka výhodné zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí. Programy okrem poistenia pre prípad smrti alebo dožitia obsahujú aj ďalšie spektrum pripoistení. Pre najlepšie a najvýhodnejšie poistenie pre vás odporúčame porovnanie si jednotlivých programov. Výhody, princíp a definícia jednotlivých poistení sú uvedené v nasledujúcich informáciách.
 
Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.). Pre najlepšie a najvýhodnejšie poistenie pre vás odporúčame porovnanie si jednotlivých programov.
 
 
Deti sú tým najcennejším čo máme. Uvedomujeme si to aj v našej spoločnosti, a preto sme pripravili poistenie vhodné tak pre nich ako aj pre vás. Kapitálové a investičné životné poistenie pre deti so sporením je výhodná investícia, ktorá ochráni vaše dieťa v prípade, kedy to bude najviac potrebovať a súčasne mu zabezpečí čo najhladší vstup do dospelosti.
viac
 
Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine - seniorom.
 
Riziko úrazu na nás striehne každý deň. Či už máte dieťa, ktoré všetci volajú "živé striebro" alebo sa obávate úrazu vy, môžete si vybrať z našej ponuky úrazového poistenia.
 
Vkladové životné poistenie vám zhodnotenie vložených peňazí o garantovaný úrok, možnosť mimoriadneho vkladu alebo výberu kedykoľvek. Súčasťou je aj doplnkové zabezpečenie v prípade smrti.
 

Program Flexi Život Plus je variabilný a komplexný poistný produkt stavebnicového typu, ktorý vo svojej poistnej ochrane zahŕňa všetky základné poistné riziká z oblasti poistenia osôb. Tento program  umožňuje klientom poistiť na jednej poistnej zmluve až 2 dospelé osoby. Variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia program Flexi Život Plus, kedy klient môže poistenia meniť z dôvodu zmien životných situácií.

 
Poistenie Allianz Best Doctors Plus vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach.
 
Produkty série Allianz Index predstavujú bezpečný spôsob jednorazového investovania s možnosťou atraktívneho zhodnotenia so 100% garanciou zaplateného poistného na konci poistnej doby, pre prípad nepriaznivého vývoja hodnoty rizikových podkladových aktív, a zároveň i s poistením rizika úmrtia poisteného.
 
 


Polia označené * sú povinné.