Odhad trhovej hodnoty nehnuteľností

Odhad trhovej hodnoty nehnuteľností je naša služba prispôsobená Vaším požiadavkám na odborný odhad hodnoty Vášho nehnuteľného majetku. Odborné ohodnotenie nehnuteľnosti potrebujete napríklad pri dedičskom konanírozvodovom konaní alebo súdnom spore. Porovnávacou metódou analyzujeme trhovú hodnotu v danom čase a lokalite. Táto metóda je preto často presnejšia a flexibilnejšia ako znalecký posudok a zároveň je rádovo lacnejšia.

Analýza trhovej hodnoty nehnuteľnosti poslúži ako dobrý podklad pre diskusiu o vyhliadkách Vašej plánovanej investície v konkurenčnom prostredí. Tieto služby využili napríklad aj Slovenská konsolidačná banka a.s., Obchodné domy PRIOR STRED a.s., Okresný súd v Komárne a Notárske úrady v Komárne.

Znalecký posudok potrebujete napríklad k Vášmu HYPOTEKÁRNEMU ÚVERU, zároveň slúži aj ako oficiálna informácia o hodnote Vašej nehnuteľnosti. Polia označené * sú povinné.